Ceacht a hAon: Cáit ⁊ Máire meet and exchange greetings

next lesson

Éist leis an gcomhrá go léir

Listen to the whole conversation.

Seinn 🔊
An comhrá ina iomláine.
The conversation in its entirety.

Éist leis an gcomhrá líne ar líne

Listen to the conversation line by line. Follow the links to learn more.

Seinn 🔊
Hi, Máire, how are you?
Seinn 🔊
Táim go maith a Cháit; agus tú féin?
I'm well, Cáit; and you?
Seinn 🔊
Fine, thank you.
Seinn 🔊
That's good. It's fine today.
Seinn 🔊
It's very hot. The weather is great.
Seinn 🔊
It is, thank God.
Seinn 🔊
I'm going to the beach. Would you like to come?
Seinn 🔊
I'd love to but I must go home.
Seinn 🔊
Alright. Some other time.
Seinn 🔊
Cinnte a Cháit. Slán anois.
Certainly Cáit. Goodbye now.

next lesson

Lógó mhachnamh.com. Lógó Ollscoil na Gaillimhe.