Ceacht a Deich: Aoife and Eibhlín are expecting visitors and they are preparing the table for a meal

previous lesson

Éist leis an gcomhrá go léir

Listen to the whole conversation.

Seinn 🔊
An comhrá ina iomláine.
The conversation in its entirety.

Éist leis an gcomhrá líne ar líne

Listen to the conversation line by line. Follow the links to learn more.

Seinn 🔊
Déan deifir, a Aoife. tá sé a cúig a chlog.
Hurry up, Aoife. It's five o'clock.
Seinn 🔊
Cén t-am a bheidh na cuairteoirí isteach?
What time will the visitors be here?
Seinn 🔊
Faoi cheann uaireag a sé a chlog.
In an hour's time — at six o'clock.
Seinn 🔊
Tá an bord socraithe agam; na gréithe agus sceanra.
I have the table set; the delf and the cutlery.
Seinn 🔊
Fine. Leave out sugar and jam now.
Seinn 🔊
Yes, we need butter and bread as well.
Seinn 🔊
dearmad an bainne. Tá sé sa chuisneoir.
Don't forget the milk. It's in the fridge.
Seinn 🔊
Ceart go leor. Sílim go bhfuil gach rud faoi réir anois.
Right. I think everything is ready now.
Seinn 🔊
Réiteoidh mé féin sailéad anois agus cuirfidhchun boird é.
I'll prepare the salad now myself and put it on the table.
Seinn 🔊
Déanfaidh mise pota tae nuair a thiocfaidh siad.
I'll make a pot of tea when they come.

previous lesson

Lógó mhachnamh.com. Lógó Ollscoil na Gaillimhe.