Ceacht a Dó: Sean is visiting Áine and she introduces him to everyone

previous lesson next lesson

Éist leis an gcomhrá go léir

Listen to the whole conversation.

Seinn 🔊
An comhrá ina iomláine.
The conversation in its entirety.

Éist leis an gcomhrá líne ar líne

Listen to the conversation line by line. Follow the links to learn more.

Seinn 🔊
Fáilte romhat a Sheáin. Tar isteach.
Welcome Seán, come in.
Seinn 🔊
Thank you, Áine.
Seinn 🔊
Seo í Gráinne, mo dheirfiúr. A Ghráinne, seo é Seán.
This is Gráinne, my sister. Gráinne, this is Seán.
Seinn 🔊
How are you, Gráinne?
Seinn 🔊
Agus seo iad mo chairde, Pól agus Bríd.
And these are my friends, Pól and Bríd.
Seinn 🔊
It's nice to meet you both.
Seinn 🔊
Beidh deoch agat, a Sheáin.
You'll have a drink, Seán.
Seinn 🔊
Ba bhreá liom cupán tae, más é do thoil é.
I'd love a cup of tea, please.
Seinn 🔊
Suigh síos ansin anois agus ar do chompord.
Sit down there now and relax.
Seinn 🔊
Is breá an braon tae é seo, a Áine.
This is a fine cup of tea, Áine.

previous lesson next lesson

Lógó mhachnamh.com. Lógó Ollscoil na Gaillimhe.