Ceacht a Naoi: Seosamh is enquiring about some computer classes

previous lesson next lesson

Éist leis an gcomhrá go léir

Listen to the whole conversation.

Seinn 🔊
An comhrá ina iomláine.
The conversation in its entirety.

Éist leis an gcomhrá líne ar líne

Listen to the conversation line by line. Follow the links to learn more.

Seinn 🔊
Gabh mo leithscéal, cá bhfuil an oifig eolais?
Excuse me, where is the information office?
Seinn 🔊
Anseo, a dhuine uasail, céard atá uait?
Here, sir, what do you want?
Seinn 🔊
I'm looking for information about the courses which are run here.
Seinn 🔊
Bíonn cúrsaí difriúla ar siúl anseo gach lá.
There are different courses going on each day.
Seinn 🔊
Oh, I understand. Can I register?
Seinn 🔊
Cén cúrsa a bhfuil suim agat ann?
Which course are you interested in?
Seinn 🔊
An tIdirlíon agus ríomhphost. An mbíonn cúrsaí seachtaine agaibh?
The Internet and e-mail. Do you have weeklong courses?
Seinn 🔊
Ní bhíonn. Is cúrsaí lae ar fad a bhíonn anseo. A naoi ar maidin go dtí a ceathair tráthnóna.
No. All the courses here are daylong courses. From nine in the morning until four in the evening
Seinn 🔊
An féidir liom clárú?
Can I register?
Seinn 🔊
Cinnte! Seo duit foirm chláraithe agus bileog eolais.
Certainly! Here is a registration form and an information leaflet.

previous lesson next lesson

Lógó mhachnamh.com. Lógó Ollscoil na Gaillimhe.