Ceacht a hOcht: Nóirín is telling Colm about a business trip that Mícheál is away on

previous lesson next lesson

Éist leis an gcomhrá go léir

Listen to the whole conversation.

Seinn 🔊
An comhrá ina iomláine.
The conversation in its entirety.

Éist leis an gcomhrá líne ar líne

Listen to the conversation line by line. Follow the links to learn more.

Seinn 🔊
Cá bhfuil Mícheál, a Nóirín?
Where is Mícheál, Nóirín?
Seinn 🔊
He's away from home for a week.
Seinn 🔊
Working, is it?
Seinn 🔊
Is ea. Tá sé féin agus beirt eile ón oifig imithe thar lear.
Yes. He and two others from the office are gone abroad.
Seinn 🔊
Nach aoibhinn dóibh? Cá bhfuil siad imithe?
Isn't it great for them? Where are they gone?
Seinn 🔊
Chuig na Stáit Aontaithe. Go California.
To the United States. To California.
Seinn 🔊
Ar chúrsa oiliúna, an ea?
On a training course, is it?
Seinn 🔊
Ní hea, ach ar thuras eolais chuig an bpríomhoifig.
No, on a study trip to the headquarters.
Seinn 🔊
Cén a mbeidh sé abhaile?
Which day will he be coming home?
Seinn 🔊
The morning after tomorrow. Friday.

previous lesson next lesson

Lógó mhachnamh.com. Lógó Ollscoil na Gaillimhe.