Ceacht a Ceathair: Bríd introduces herself to Cáit

previous lesson next lesson

Éist leis an gcomhrá go léir

Listen to the whole conversation.

Seinn 🔊
An comhrá ina iomláine.
The conversation in its entirety.

Éist leis an gcomhrá líne ar líne

Listen to the conversation line by line. Follow the links to learn more.

Seinn 🔊
Is anybody sitting here?
Seinn 🔊
Níl. Suigh síos.
No. Sit down.
Seinn 🔊
Go raibh maith agat. Is mise Bríd Ní Dhúill.
Thank you. I'm Bríd Ní Dhúill.
Seinn 🔊
Is mise Cáit Uí Mhurchú. Is múinteoir mé.
I'm Cáit Uí Mhurchú. I'm a teacher.
Seinn 🔊
Is dlíodóir mise. Ca as tú a Cháit?
I'm a lawyer. Where are you from, Cáit?
Seinn 🔊
Is as Corcaigh mé. As an gcathair.
I'm from Cork. From the city.
Seinn 🔊
Is as Sasana mise ó dhúchas ach tá mé i mo chónaí anseo le blianta.
I'm from England originally but I'm living here for years.
Seinn 🔊
Cén áit i Sasana ar rugadh thú?
Where in England were you born?
Seinn 🔊
I Londain, in iarthar na cathrach. D'fhág mé Londain go han-óg.
In London, in the west of the city. I left London when I was very young.
Seinn 🔊
gaolta agam-sa i Sasana — i Manchuin.
I have relatives in England — in Manchester.

previous lesson next lesson

Lógó mhachnamh.com. Lógó Ollscoil na Gaillimhe.