Ceacht a Cúig: Tomás telephones to make an appointment to see the doctor

previous lesson next lesson

Éist leis an gcomhrá go léir

Listen to the whole conversation.

Seinn 🔊
An comhrá ina iomláine.
The conversation in its entirety.

Éist leis an gcomhrá líne ar líne

Listen to the conversation line by line. Follow the links to learn more.

Seinn 🔊
Haileo. 5, 9, 6, 4, 8, 1.
Hello. 5, 9, 6, 4, 8, 1.
Seinn 🔊
An é sin seomra an Dochtúra de Brún?
Is that Doctor Browne's room?
Seinn 🔊
Yes. What do you want?
Seinn 🔊
Ba mhaith liom coinne a dhéanamh leis an dochtúir.
I would like to make an appointment with the doctor.
Seinn 🔊
Ceart go leor. Cén t-ainm atá ort?
Alright. What's your name?
Seinn 🔊
Tomás Ó Sé.
Tomás Ó Sé.
Seinn 🔊
Cén seoladh atá agat?
hat's your address?
Seinn 🔊
14 Park Road.
Seinn 🔊
And your telephone number?
Seinn 🔊
2, 7, 3, 0, 5, 5.
2, 7, 3, 0, 5, 5.

previous lesson next lesson

Lógó mhachnamh.com. Lógó Ollscoil na Gaillimhe.