Ceacht a Trí: Máire is the new lodger and Ciarán is showing her around the apartment

previous lesson next lesson

Éist leis an gcomhrá go léir

Listen to the whole conversation.

Seinn 🔊
An comhrá ina iomláine.
The conversation in its entirety.

Éist leis an gcomhrá líne ar líne

Listen to the conversation line by line. Follow the links to learn more.

Seinn 🔊
Is mise Máire Ní Néill, do lóistéir nua.
I'm Máire Ní Néill, your new lodger.
Seinn 🔊
Fáilte romhat a Mháire. Is mise Ciarán Mac Domhnaill.
You're welcome, Máire. I'm Ciarán Mac Domhnaill.
Seinn 🔊
Go raibh maith agat a Chiaráin.
Thank you Ciarán.
Seinn 🔊
This is your room here. The first door on the right.
Seinn 🔊
Fine. And where is the bathroom?
Seinn 🔊
An chéad doras eile. An dara doras ar dheis.
The next door. The second door on the right.
Seinn 🔊
This place is lovely.
Seinn 🔊
go cinnte. Is é an seomra suite an chéad doras ar chlé.
It certainly is. The sitting room is the first door on the left.
Seinn 🔊
And the kitchen?
Seinn 🔊
Straight on in front of you. Come with me.

previous lesson next lesson

Lógó mhachnamh.com. Lógó Ollscoil na Gaillimhe.