Ceacht a Seacht: Caitríona is giving Pádraig directions on how to get to the Post Office

previous lesson next lesson

Éist leis an gcomhrá go léir

Listen to the whole conversation.

Seinn 🔊
An comhrá ina iomláine.
The conversation in its entirety.

Éist leis an gcomhrá líne ar líne

Listen to the conversation line by line. Follow the links to learn more.

Seinn 🔊
Excuse me, where is the Post Office?
Seinn 🔊
An bhfeiceann tú an clog mór sin thall?
Do you see that big clock over there?
Seinn 🔊
Feicim. An é sin Oifig an Phoist?
I see. Is that the Post Office?
Seinn 🔊
Is é. Tá sé ar an tSráid Ard.
It is. It's on the High Street.
Seinn 🔊
Which is the easiest way to go there?
Seinn 🔊
Lean ort síos díreach go dtí an banc; an foirgneamh mór glas.
Continue straight down to the bank; the big green building.
Seinn 🔊
Ceart go leor. Cá rachaidh mé ansin?
Alright. Where will I go then?
Seinn 🔊
Tóg an chéad chasadh eile ar dheis.
Take the next turn to the right.
Seinn 🔊
Síos díreach ar dtús agus ansin faoi dheis.
Straight down first and then to the right.
Seinn 🔊
Sin é. Agus is é Oifig an Phoist an tríú doras ar chlé ansin.
That's it. And the Post Office is the third door on the left then.

previous lesson next lesson

Lógó mhachnamh.com. Lógó Ollscoil na Gaillimhe.