Ceacht a Sé: Máirín is going to the shop but it's raining

previous lesson next lesson

Éist leis an gcomhrá go léir

Listen to the whole conversation.

Seinn 🔊
An comhrá ina iomláine.
The conversation in its entirety.

Éist leis an gcomhrá líne ar líne

Listen to the conversation line by line. Follow the links to learn more.

Seinn 🔊
Cá bhfuil tú ag dul, a Mháirín?
Where are you going, Máirín?
Seinn 🔊
Tá mé ag dul chuig an siopa.
I'm going to the shop.
Seinn 🔊
Beidh tú fliuch, a stór. Tá sé ag báisteach.
You'll be wet, love. It's raining.
Seinn 🔊
Níl sé ró-dhona. bheidh mé i bhfad.
It's not too bad. I won't be long.
Seinn 🔊
Put on your raincoat and your boots.
Seinn 🔊
Is there an umbrella there?
Seinn 🔊
Tá. Tá sé sa chófra faoin staighre.
Yes, it's in the press under the stairs.
Seinn 🔊
An bhfuil aon rud uait ón siopa?
Do you want anything from the shop?
Seinn 🔊
Ceannaigh an nuachtán dom, le do thoil. Seo duit punt.
Buy the newspaper for me, please. Here's a pound.
Seinn 🔊
bac leis an airgead. Gheobhaidh mé féin é.
Don't mind the money. I'll get it myself.

previous lesson next lesson

Lógó mhachnamh.com. Lógó Ollscoil na Gaillimhe.